Кратък отчет пред 2024

В.”Български лекар” е пред прага на своята 32-ра годишнина. Кога се изтъркулиха?!… “Години, луди млади години, литнахте като бели гълъбе…”, се пее в една народна песен.

Но няма време за меланхолия и стари спомени.

Какво свършихме през изминаващата 2023?

Отбелязахме 125-годишнината на прославения клиницист-енциклопедист проф. Константин Чилов чрез традиционните ни “Чилови дни”, които проведохме за 25-ти пореден път в неговата Къща-музей в родното му село Славейно, Свещено място на българската медицина.

УС одобри и осъществи идеята ни да издигне във фоайето на новата централа на БЛС бюст-паметник на най-големия ни съсловен герой д-р Стефан Черкезов.

Почетохме 60-годишнината от подвига му чрез традиционния ритуал пред ВМА на Деня на спасението, създадени от нас през 2005 г. и официализиран от МС през 2012 г.

УС прие предложението ни да обособи ежегодна Награда за лекарска всеотдайност “Д-р Стефан Черкезов”, която да връчва на Деня на българския лекар, създаден през 1994 г. от тогавашния УС по наше предложение.

По решение на УС в.. “Кво вадис” се вля във в. “Български лекар”, който отново стана орган на БЛС, както беше от 1993 до 1998 г.

По решение на УС към Централата бе създаден Клуб “История и етика” с музейна сбирка, който ни възложиха да ръководим.

УС ни подкрепи в издаването на Тефтерчето “Български лекарски символи” и документално публицистичната монография “БЛС – кратка история (през погледа на един очевидец)”.

Издадохме и още три документално-публицистични книги – “Изтанцувай си Живота!”, “Библията за живота, любовта и здравето” и “Българки в медицината”, както и белетристичната “Хапче за сърце (45 кратки любовни лекарски истории)”. Под печат са двата тома на второто издание на “Тежко болни водиха войната”.

В личен план: получихме Наградата за публицистика на СБП за книгата “Еврейският Холокост, арменският геноцид и българското спасение” и “Златното перо” на СБЖ за дългогодишната ни журналистическа и обществена дейност, както и Отличието на БЛС за издигане авторитета на съсловието, а също и Почетния Златен герб на гр. Ямбол. Също – и званието “Дядо на годината” от Съюза на офицерите от запаса, при отбелязване на 7-мия Дядовден, пак създаден от нас/2017 г.

Дадохме много нови предложения на УС, някои от които може би също ще бъдат осъществени, като напр. УС да прави постъпки пред европейските лекарски организации Денят на Спасението да стане международен; да закупи Почивна станция с Дом за възрастни медици; да иска от КАТ предимства за автомобилите на лекарите и пр. В това отношение се надяваме на съдействие и от лекарите-депутати и здравния министър.

Новата 2024 хлопа на вратите ни.

Предстоят нови дела в полза и прослава на съсловието, в отстояване на неговите права и издигане на Духовността му, без която Медицината е просто една търговия с човешките болки и страдания.

НА МНОГАЯ ЛЕТА, СКЪПИ КОЛЕГИ!

Бъдете здрави!!

И нека Бог и св. Иван Рилски Чудотворец да пазят вас и семействата ви!

Tags: , , , ,

Comments are closed.