На вниманието на проф. Красимир Гигов, Генерален директор на БЧК: Подкрепа от БЧК

Подкрепа от БЧК на инициативата за обявяване Деня на спасението за международен; Подкрепа от БЧК за въвеждане обучение по здравно-духовна култура; 3. Лично участие в Съвета на старейшините към БЛС

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ГИГОВ,

  1. Като изразявам благодарността на Редколегията на в. “Български лекар” за дългогодишната подкрепа на БЧК към издаването му, се надявам БЧК да се присъедини и към усилията ни Денят на Спасението да получи международно припознаване;
  2. Ниската и дори липсваща здравна култура на подрастващите се отразява зле върху здравето им. Като благодарим на БЧК и лично на Президента му г-н Христо Григоров за спомоществователството при издаването на проекта за учебно помагало за Здравно-духовна култура “Мила Родино”, се надяваме на публичното му представяне и изискване мнението на МОН и МЗ относно общата ни идея за провеждане на обучение по здравословен начин на живот в училищата, тъй като здравно духовната култура е важен, но – незнайно защо, пренебрегван фактор в профилактиката, която е много по-евтина и далеч по-ефективна от хоспитализациите;

3. Ако намирате идеята ни за сформиране на Съвет на старейшините към БЛС, се надявам лично да се присъедините към нея. Смятаме за необходими мненията на авторитетни заслужили деятели на здравеопазването за неговото развитие; техният богат опит трябва да бъде използван в полза на обществото и съсловието и не бива да бъде разпиляван и неизползван.

Tags: , ,

Comments are closed.