На вниманието на д-р Иван Маджаров, Председател на БЛС: Сформиране на Съвет на старейшините

Копие: УС на БЛС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

И на вас е ясно, че проблемите в здравеопазването не само се решават, но и често пъти – задълбочават вследствие необмислени решения на НС и МЗ.

Позволявам си да се самоопределя като живата история и летописец на възстановената ни организация. Работил съм и с нея, и с МЗ, така че съм свидетел на множество негови пакостни ходове, като забрана за частната практика и абортите, недомаслени постановки за продължаващото обучение, забрана на белите рецепти и пр.

Познавам всички ветерани на съсловното ни движение, както и бившите ни здравни министри. Не се и съмнявам, че никой няма да откаже да бъде включен в един неформален, независим от Събора консултативен орган, наречен Съвет на старейшините, който да дава практически и етични мнения и препоръки за подобряване дейността ни; ще има право и да избира делегати на Събора.

В никакъв случай няма да съставя този Съвет без ваше одобрение, за да не останете с впечатление, че това ще бъде някакъв втори властови център – нищо подобно, той ще бъде, подчертавам, единствено консултативен и етичен коректив.

Tags: , , , ,

Comments are closed.