На вниманието на Министър проф. Христо Хинков: Право на лекаря

КОПИЕ: Председател на БЛС д-р Иван Маджаров

КОПИЕ: Председател на ЦКПЕ проф. Мая Аргирова

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Позволявам си да Ви препоръчам в края на мандата Ви да изправите една Ваша грешка, която засегна голяма част от съсловието, към което принадлежите; още повече, че сте бил член и на УС, и на ЦКПЕ, а именно:

Да приемете и оформите в Наредба правото на лекарите да могат да закупуват от аптеките лекарства за себе си (pro me), както сме го изучавали в часовете по фармация, което е неотменна част от правата на лекарите – и то не с бели рецепти, но дори и само при показване на личната членска карта на БЛС, както е по целия свят (тя важи навсякъде в Европа, оказва се – само не у нас!). Обратното би означавало груб диктат и безцеремонно отнемане на исконните лекарски права на хиляди колеги-пенсионери, които нямат договор с НЗОК и електронен подпис. Учили сме 6 години, полагали сме над 50 изпита, а накрая да не можем да си купим лекарства за самите себе си и да ходим да се редим на кашлящи опашки в ДКЦ и да се молим на своите ОПЛ за едно електронно изписване – това наистина е жестоко отношение!

Знам, че – без да го приобщавам към това предложение – председателят на БЛС е на същото мнение. Аз предварително Ви съветвах писмено да не допускате тази грешка, но Вие, за разлика от министър Сербезова, не обърнахте внимание на предупрежденията ми.

Човешко е да се греши, достойно е да се поправи!

Бъдете здрав!

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.