Важни акценти при общуване с пациента

РАЗГОВОР

– Свържете се с пациента на социално ниво.

– Запознайте се с гледната му точка.

– Избягвайте да правите прибързана преценка.

СЪСТРАДАНИЕ

– Не забравяйте, че пациентът е дошъл при Вас за помощ.

– Потърсете и разберете обосновката на пациента за неговото поведение или заболяване.

– Потвърдете устно, че разбирате чувствата на пациента.

ПОДКРЕПА

– Помогнете на пациента да преодолее бариерите в общуването с Вас.

– При необходимост и ако ситуацията позволява включете и членове на семейството в разговора.

– Уверете пациента, че сте на разположение ако има нужда от помощ.

ПАРТНЬОРСТВО

– Бъдете гъвкави по отношение на въпросите с контрола.

– Поставете граници, когато се налага.

– Обяснете, че ще работите заедно за решаването на медицинския проблем.

ОБЯСНЕНИЯ

– Често питайте дали Ви разбират?

– Обяснявайте с прости и разбираеми думи.

КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ

– Уважавайте пациента, неговата култура и вярвания.

– Разберете, че мнението на пациента за Вас може да се определя от етнически или културни стереотипи.

– Бъдете наясно със собствените си пристрастия и убеждения.

Важни стъпки за общуване насочен към пациента

– Осигурете приятна обстановка и комфорт.

– При влизане в кабинета поздравете пациента по име.

– Представете себе си, Вашата длъжност и специалност, ако пациентът не Ви познава!

– Премахнете бариерите пречещи на комуникацията. Седнете.

– Посочете с какво време разполагате.

– Разпитайте пациента. Използвайте отворени въпроси

– Не прекъсвайте, слушайте внимателно. Задавайте уточняващи въпроси.

– При снемането на анамнеза обърнете внимание на емоциите на пациента.

Прости правила при съобщаване на лоши новини

 1. Изградете връзка.
 2. Демонстрирайте емпатия.
 3. Подгответе пациента за предстоящата информация
 4. Разберете гледната му точка.
 5. Говорете тихо и обяснявайте с прости думи.
 6. Отделете достатъчно време за това, което трябва да съобщите на пациента и въпросите които очаквате да Ви зададе след това.
 7. Уверете се, че пациентът Ви е разбрал.
 8. Бъдете на разположение за допълнително информация.
 9. Предвидете следваща среща.
 10. Окуражете търсенето на второ мнение.
 11. Позволете надежда на пациента. Дори и минималната е по-добре от никаква.

„Хората ще забравят това, което сте казали. Хората ще забравят това, което сте направили. Но хората никога няма да забравят как сте ги накарали да се чувстват“.

Мая Анджелоу. Одобрени от ЦКПЕ /със съкращения/

Tags: 

Comments are closed.