Документация на МУ – Плевен

УМБАЛ „Св. Марина“ – Плевен предлага ефективно хирургично лечение за пациенти със захарен диабет тип 2 и болестно затлъстяване

Цената на миниинвазивната хуриргична намеса във водещата болица е най-ниската сред лечебните заведения у нас. Болестното затлъстяване е определено от СЗО като социално значимо заболяване и е сред водещите здравни проблеми в наши дни. Учени прогнозират, че до 2030 г. болестното затлъстяване ще засегне над 500 млн. души по света. За да се справи с този актуален проблем, водещата високотехнологична болница УМБАЛ „Св. Марина“ – Плевен предоставя нови възможности за хирургично лечение на захарен диабет тип 2, болестнотo затлъстяване и съпътстващите ги заболявания като високо кръвно налягане, сънна апнея и метаболитен синдром. Високотехнологичната болница предлага на пациентите, страдащи от посочените по-горе заболявания, висококачествени, ефективни и финансово достъпни интервенции, известни като „Златен Стандарт“ в метаболитната/бариатрична хирургия.

Цената на бариатричната хирургична намеса в УМБАЛ „Св. Марина“ – Плевен е най-конкурентната сред лечебните заведения в страната – едва 7500 лева. Този значите- лен напредък в комплексното предоставяне на здравни грижи разкрива отлична възможност за качествено и достъпно лечение на широк спектър от пациенти, превръщайки плевенската болница в лидер при лечението на захарен диабет тип 2 и болестното затлъстяване в България.

Част от предимствата на метаболитната хиругия включват:

  • Ефективно сваляне на 50 до 75 кг от общото тегло в рамките на една година след операцията;
  • Значително подобрение на гликемичния контрол и нормализиране на стойностите на гликирания хемоглобин;
  • Ремисия на захарен диабет тип 2: при 75% до 84% от пациентите се наблюдава нормализиране на стойностите на кръвната захар /в зависимост от вида операция/ и не се нуждаят от поддържащо медикаментозно лечение, ако се оперират до 7 години след откриване на диабета;
  • Значително намаляване на използваните лекарства за лечение на захарен диабет тип 2 при пациенти с давност на същия над 9 години;
  • Намаляване в пъти на сърдечно-съдовите заболявания или породени от тях усложнения при редуциране на теглото с минимум 35 кг;
  • Намаляване в пъти на риска от инфаркт, инсулт и ракови заболявания след подобна операция;
  • Нормализиране на стойностите на кръвното налягане, прекратяване на сънната апнея;
  • Значително подобрено качество на живот след оперативното лечение.
Tags: ,

Comments are closed.