До ЦКПЕ: Стига неколегиалност!

За сведение: УС на БЛС, Д-р Иван Маджаров

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В последните години д-р Аспарух Илиев, лабораторен лекар в Берн, Швейцария, не спира да обсъжда и, най-важното – да критикува в социалните мрежи (здраве-нет, ФБ) действията на българските си колеги, което е недопустимо съгласно Етичния кодекс. Ще ви припомня, че по време на Ковид-епидемията той не спираше с язвителните си критики и забележки. Не можем да имаме нищо против който и да е колега да споделя професионален опит и да дава препоръки на колегите си, но да го отправя директно към тях, а не чрез медиите, злепоставяйки ги по този начин и уронвайки престижа им. По принцип споделянето на опит се прави в съответните научни списания; в. “Български лекар” също би ги публикувал, защото те ще отидат само до лекари (именно с тази цел не допуснах той да се разпространява чрез РП и да се чете от нелекари).

На 25 януари, в интервю по ТВ “Евроком” точно поради това съображение (и съсловно морално-етично задължение!) отклоних желанието на водещия Николай Колев да обсъждам случая Даная.

Не за пръв път лекари си позволяват да критикуват в социалните мрежи своите колеги. Да не говорим, че е често срещано най-грозното и антиколегиално деяние: да оплюваш пред пациента (!!!) предишния му лекар и да отхвърляш лечението му, обвинявайки го в некомпетентност.

Крайно време е на предстоящия Събор, а и чрез препоръчително писмо до РКПЕ в страната, да обърнем внимание на това недостойно и позорно за всички ни поведение на някои хора с медицински дипломи. То би трябвало не само да бъде заклеймявано, но и строго порицавано и безкомпромисно наказвано.

КОНКРЕТНО. Ще направя справка в Регистъра, но вероятно г-н Илиев не е член на БЛС. Все пак, той със сигурност се е дипломирал в Родината си. Затова предлагам на ЦКПЕ да вземе следното решение:

Да предложи на УС на БЛС да му отнеме лекарските права за 6 месеца, ако се върне да работи в България; евентуалното решение да бъде оповестено на медиите и РЛК в страната и да се изпрати за сведение на болницата в Берн, в която работи. Ние трябва да бъдем безкомпромисни спрямо българските лекари, които си позволяват да злословят по своите колеги. Същото предложение да отправим и спрямо други лекари, които чрез социалните мрежи, предимно ФБ, си позволяват подобно долнопробно и антиколегиално поведение.

Tags: , , ,

Comments are closed.