БЛС не е информиран и не е водил разговори със здравното министерство за промени, свързани с медицинските бележки

За пореден път българските лекари се информират от медиите за подготвяни промени в сектора, без те да са обсъждани и консултирани със Съсловната организация.

И в този случай, ръководството на здравното министерство, в лицето на министъра – проф. Христо Хинков, ни уведоми от телевизионния екран, че се планира медицинските бележки, с които в момента се извиняват отсъствията на учениците да отпаднат. Нещо повече, заяви че БЛС е изразил принципната си подкрепа по готвената промяна, което не отговаря на истината.

Разговори между Съсловната организация и Министерство на здравеопазването по тази тема не са водени и Български лекарски съюз не е давал принципното си съгласие.

Подобна промяна повдига много въпроси, сред които: Каква част от „чувствителната“ информация за здравословното състояние на ученика, съдържаща се в амбулаторния лист, ще постъпва в училище и кой ще има достъп до нея? С каква промяна в нормативната уредба ще се въведе тази новост? В какви срокове се планира да се въведе промяната? Какво се случва с отсъствията на децата лекувани в болниците? Какво се случва с отсъствията на преглеждани в специализираната извънболнична помощ деца? Как ще се упражнява контролът? И не на последно място да очакваме ли скоро да отпаднат болничните листове?

Tags: ,

Comments are closed.