УМБАЛ “Свети Георги” с ново ръководство

С решение на министъра на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова на 22 юни 2010 г. е освободен старият състав на Съвета на директорите на Университетска болница „Свети Георги” в Пловдив.
 
Председател на новия борд е Величка Величкова, юрисконсулт в МЗ, а зам.-председател – доц. Ангел Учиков от Клиниката по гръдно-коремна хирургия на УМБАЛ „Свети Георги.” Третият член на Съвета на директорите – доц. д-р Карен Джамбазов, е избран за изпълнителен директор на Университетска болница.

Доц. д-р Карен Дмамбазов е завършил Медицинския университет в Пловдив, специализирал е в Германия в областта на УНГ болести, хирургията на глава и шия

Доц. д-р Карен Джамбазов е специалист по УНГ болести, като до избирането си за изпълнителен директор работи в Клиниката по уши-нос и гърло на УМБАЛ „Свети Георги”.
Завършил е с отличие Медицинския университет в Пловдив през 1991 г. Четири години по-късно придобива специалност и е назначен за асистент в Катедрата по УНГ-болести.

Получава научната степен „Доктор по медицина” през 2001 г., а от 2006 г. е доцент към Катедрата. Научния му принос в областта е, че въвежда за първи път уникалните за България интервенции – микроендоскопска пансинусотомия, ендоназална дакриоцисториностомия и ендоназална пластика на дурата.

През 2009 г. завършва второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър по здравен мениджмънт”.

Специализирал е многократно в Германия в областта на УНГ болести, хирургията на глава и шия, повишавал е квалификацията си в германски, австрийски и италиански клиники. Участвал е в световни, балкански и национални конгреси в областта на оториноларингология

Членува в Българските дружества по оториноларингология и ринология, Немското дружество по оториноларингология, хирургия на главата и шията, както и в Европейската академия и дружество в същата област.

Има над 60 публикации в наши и международни научни списания, монографии в съавторство, както и участия в интерактивен CD-ROM с оперативни интервенции за обучение.

През 2009 г. е избран за почетен гражданин на Пловдив.

Владее писмено и говоримо английски, немски и руски език.

Женен е, с две деца. Съпругата му доц. Николета Трайкова е преподавател по рентгенова диагностика в МУ-Пловдив.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.