На вниманието на Научното дружество по клинична лаборатория

Уважаеми колеги,

От 1998 г. организираме, съвместно с МЗ, БЛС, БАН, СУБ, СБМД, МУ – Пловдив и Община – Смолян, Празниците на интернистите “Чилови дни”, посветени на един от най-видните наши клиницисти чл.-кор. проф. Константин Чилов (1898 – 1955), безспорният създател на българската клинична лаборатория.

“Чилови дни” се провеждат в средата на м. май, с научен симпозиум на определена клинична тема в петък и тържествена част – в събота, когато в единствената Къща-музей на лекар в България – “Проф. К. Чилов”, в Свещеното място на българската медицина с. Славейно, Смолянско, се връчва едноименната награда на определен от организаторите виден български клиницист. Досегашните носители на Наградата “Проф. К. Чилов” са били: академиците Илия Томов и Богдан Петрунов, покойните академици ген. Григор Мечков и Чудомир Начев, професорите Константин Чернев, Младен Григоров, Здравко Киряков, Панайот Солаков и др.
 
Предлагам ви:
 През м. май 2011 г. “Чилови дни” да бъдат организирани съвместно с НДКЛ и да протекат под знака на клиничната лаборатория – с научна част, посветена на онкологичните маркери и миркоелементите (симпозиумите да бъдат проведени във всички МУ, със съдействието на местните Катедри по клинична лаборатория), а Наградата “Проф. К. Чилов” да бъде връчена на най-видния (по ваше усмотрение) съвременен български специалист по клинична лаборатория.

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.