Декларация на медицинските ректори

Ректорите на МУ в страната, на своя среща в Плевен, обсъдиха рецесията в образованието и приеха декларация, в която се казва:

“Академичните общности и ректорите на Медицинските университети в България решително възразяваме срещу:
1. Недофинансирането на 100% от държавата на утвърдения от МС брой студенти по държавен прием за 2011 г. и преразпределението на средствата, отделени за висшите училища, което е в нарушение на ЗВО и ЗДБ; 2. Подкрепяме искането на министър Игнатов за пълно финансиране в размер на 24 млн лв.; 3. Настояваме за бързо приемане на Закон за висшите медицински училища и разрешаване на публично-частното партньорство.”

Вестник “Български лекар” се присъединява към тревогата на академичните общества и ректорите на МУ от създалото се напрежение сред техните колеги и студенти и напълно подкрепя техните искания.

Tags: , , ,

Comments are closed.