На вниманието на Министър д-р Стефан Константинов: Патронаж на “Чилови дни” и провеждане на профилактични онкологични прегледи

Уважаеми г-н Министър,

 По традиция, установена от 1998 г. от БЛС, Община – Смолян и в. “Български лекар”, ежегодно през м. май Национален алианс “Живот за България”, БАН, Съюзът на учените в България, Съюзът на българските медицински дружества, Община – Смолян и в. “Български лекар” провеждат “Чилови дни”, посветени на паметта и делото на един от най-големите наши клиницисти проф. Константин Чилов. Те се изразяват в научна сесия в София и тържество в родната му Къща-музей в с. Славейно, Свещено място на българската медицина. Както Ви е известно, от 2 години към организаторите отново се присъедини и БЛС.

От името на организаторите Ви каня да се съгласите XIV “Чилови дни”/2011 г. да бъдат проведени под Ваш патронаж.

Освен това, през пролетта на 2011 г. Гражданско сдружение “Заедно срещу рака” (в което членуват акад. Богдан Петрунов, проф. Иван Черноземски, доц. Здравка Валерианова, д-р Красимир Кушев и мн. др.), заедно с Национален алианс “Живот за България” и в. “Български лекар” ще организират профилактични прегледи за рак на млечната жлеза, за които също Ви каним да бъдат проведени под Ваш патронаж.

Разбира се, нямаме никакви финансови изисквания към МЗ.

Tags: , , , , , , , , , ,

Comments are closed.