На вниманието на Министър д-р Стефан Константинов: Уважението и човеколюбието – взаимно задължение между лекарите, обществото и медиите

На вниманието на Министър д-р Стефан Константинов
Копие: Председателят на БЛС д-р Цветан Райчинов

Свикване на кръгла маса с журналистите на тема “Уважението и човеколюбието – взаимно задължение между лекарите, обществото и медиите”

 Уважаеми колеги,

 Вероятно и на вас отдавна прави тягостно впечатление некоректното и озлобено отношение на преобладаващата част от българските медии спрямо лекарите. Тенденциозно почти никога не се отразява всекидневната им животоспасяваща дейност, а винаги се дебне за пропуски, които после с настървение се раздуват и шумно провъзгласяват. Имам чувството, че нашите медии водят необявена война с лечителите на своя народ! Изобщо не се отразяват събития като конгреса на хирурзите, славната 90-годишнина на проф. Станко Киров (който всекидневно оперира – та нима това не е достойно за Книгата “Гинес”?!), делата на починалите от преизтощение и отговорност по време на работа лекари (вече над 120) и пр. Непрекъснато се спекулира и с Хипократовата клетва (в която няма и една дума за безвъзмездно, безплатно лекуване на пациентите).

Тази подчертано негативна нагласа на медиите и изобщо – на нашето общество към неговите лечители има своите дълбоки корени още от периода на злокобните здравни министри Петър Коларов и Ангел Тодоров, които внушиха на българските граждани, че лекарят им е само длъжен, длъжен, длъжен, при това – лесно достъпен и безплатен; като в резултат всеки от тях може по всяко време да го ругае, да се оплаква от него (със задължително последващо наказание без разследване на случая); преди години Ангел Тодоров даже бе издал безумната заповед, под която всеки лекар трябваше да се подпише – че няма право да получава никакви подаръци, с изключение на цветя и бонбони… Още по-лошо е, че наслоеното негативно отношение към лекарите срива доверието в предписаната от тях терапия – а то е неотменна част от лечебния процес.

Да, Човеколюбието е неотменна част от хуманната медицина. Но то трябва да бъде двустранно!! Затова Ви предлагам: съвместно да свикате Кръгла маса с главните редактори на централните печатни и електронни издания за обсъждане на проблема с нахъсаната и несправедливо негативна медийна политика спрямо българските лекари, която подкопава дейността им.

Tags: , , ,

Comments are closed.