90 години Катедра по пропедевтика на вътрешните болести “Проф. Стоян КИРКОВИЧ”

Дългогодишният национален консултант по вътрешни болести и ръководител на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести “Проф. Стоян Киркович” при Александровска болница – проф. Константин Чернев, носител на Наградата “Проф. К. Чилов”, организира тържествено честване на 90-годишнината от създаването на първата у нас Катедрата по вътрешни болести.

Проф. Стоян Киркович (1875 – 1960) завършва медицина във Виена (1900), специализира пак там, както и в Париж. Бил е околийски лекар на София (1901), ординатор в хирургичното отделение на Търновската държавна болница, секретар на Дирекция “Народно здраве” при МВР, ст. ординатор на вътрешното отделение на Мариинската болница във Варна, впоследствие – и в Александровска болница, лекар на свободна практика, редовен доцент (1920) и професор (1923), основател и пръв директор на Клиниката по пропедевтика и на Катедрата по вътрешна патология и пропедевтика при МФ – София (1920-1947), декан на МФ (1930-1931), ректор на Софийския Университет (1931-1932). По време на войните е лекар на фронта. Автор на първото, станало класическо ръководство “Пропедевтика на вътрешните болести” (1931), член на Върховния медицински съвет.

Tags: , , ,

Comments are closed.