In Memoriam

Проф. Александър Попов, 96-год., най-дългогодишният наш интернист, нефролог и ендокринолог. Бивш зам.-директор на Института по ендокринология, геронтология и гериатрия при БАН, ръководител на Клиниката по нефрология и ендокринология и Катедрата по вътрешни болести и фармакология към Медицинския Факултет – София. Член на Международната асоциация по диабет. Автор и съавтор на над 100 научни публикации, монографии, учебни ръководства. Изказваме своите съболезнования на цялото му семейство и лично на доц. Тодор Попов, председател на СБМД.

Проф. д-р Димитър Илучев, 72-год., дългогодишен ръководител на Катедрата по патофизиология, МУ – Пловдив. Сбогом, професоре!

Проф. Лилия Новоселска, 83-год., дългогодишен ръководител на Катедрата по обща биология и зам.-ректор на МУ – Плевен.

Проф. Венцеслав Боснев, 83-год., невролог.

Доц. Красимира Михайлова, 59-год., Катедра “Анатомия, хистология и ембриология”, МФ – София. Почина в мъки, но достойно: никого не обезпокои, на никого не се оплака. Защото най-добре знаеше: Смъртта е за всички ни…

Д-р Красимир Ралчев, 62-год., дългогодишен коремен онкохирург в Националния Онкологичен център. Спаси хиляди хора; себе си – не можа. Това е Животът…

Д-р Борислав Иванов, 72-год., съдебен лекар, Ямбол.

Д-р Георги Колчаков, едва 47-год., един смел и достоен Човек и Лекар, ОПЛ на селата Браничево, Гусла, Средковец и Каолиново, Шуменско. Макар и преуморен от напрегнатата си работа и стресиран от нескончаемите проверки от РЗОК, дори и от… ДАНС (!?!), той работи почти до последните си дни, затова и закъсня за тежката си операция и не можа да преодолее последиците й. Нашето здравеопазване неудържимо обеднява откъм пари и Човеколюбие, но осиротява и откъм качествени и честни Лекари!
 
Бог да прости нашите мили колеги!

Tags: , , , , , , , , , ,

Comments are closed.