Осъден на обич!

      До проф. Данаил Петров, 60-год., Лекар на България

Осъден на обич!

“Даниил” на староеврейски ще рече: “Бог е моят съдия”.

Подвизавалият се 6 века пр. Хр. вавилонски цар Навуходоносор е взел в двореца си мъдрия пророк Даниил, за да го поучава. Пророк Даниил се е хранил само с овощия и хляб, като е отказвал да сяда на богатата трапеза на царя. Навуходоносор го издигнал за началник на всички вавилонски мъдреци. След време царят умрял и бил заместен от сина си Валтасар. Завистниците на Даниил го наклеветили и този Валтасар заповядал да го хвърлят в яма при свирепи лъвове, които не били хранени цяла седмица. След 10-тина дни отишли да разберат какво е станало. И що да видят: пророк Даниил говорел благо на лъвовете, а те кротко обикаляли около него. Тогава цар Валтасар наредил да го извадят оттам, а в ямата да хвърлят клеветниците му. И лъвовете моментално ги разкъсали! Оттогава всеки, що носи името Даниил, винаги побеждава своите врагове и оцелява и при най-тежките изпитания!

Но този пророк Даниил е живял, както вече казахме, 600 г. пр. Хр. Нашето православие тачи друг човек с почти същото име – св. Данаил Стълпник от Месопотамия, който цели 33 години славил Бога и му се молил, качен на една колона, без да слиза оттам, в пост и молитва, и Му предал духа си на преклонна възраст, през 490 г.

Ние желаем на нашия радостен юбиляр мъдростта, ума и чара на Пророк Данаил, както и дълголетието на св. Данаил Стълпник. Дано Бог да има възможността да го съди колкото може по-късно, но ние, неговите безбройни приятели отдавна сме го осъдили тук, на земята: на Обич.

Конфуций, който е живял 500 г. пр. Хр., е казал: “Не допускай злото в сърцето си”, а нашият Спасител, Исуус, се е изразил по друг начин: “Обичайте се един другиго!”. В този смисъл нашият Дани е колкото християнин, толкова и конфуцианец. Той е достоен приемник на баща си, който е сред над 50-те хирурзи, загинали при изпълнение на служебния си дълг.
За Дани може да се каже всичко, само и не, че живее безинтересно, безполезно и скучно.

Проф. Данаил ПЕТРОВ от днес е носител на най-високото професионално-съсловно звание “Лекар на България”, което му се присъжда от здравния министър, председателите на БЛС, СУБ, Нац. Алианс “Живот за България”, ДБХ и СБМД и от гл. редактор на техния орган (става въпрос само за печатен) – в. “Български лекар”. Освен това проф. Данаил Петров става и член на редколегията на в. “Български лекар”.

Честито, Дани, приятелю, г-н професоре, нац. консултанте по гръдна хирургия, Лекарю на България! И нека ръката ти още дълги години да стиска здраво скалпела и никога да не трепва!

Да хилядиш за радост на всички, които те обичаме!!

Tags: , , , , ,

Comments are closed.