До Стефан Костянев, ректор на МУ – Пловдив

На вниманието на проф. Стефан Костянев,
       Ректор на МУ – Пловдив

Уважаеми г-н Ректор,

Като Ви честитя от все сърце избирането за ректор на нашия любим Медицински Университет – Пловдив, и Ви пожелавам успех в трудната и отговорна дейност и крепко родопско здраве и дълголетие, Ви предлагам следните инициативи:
 1. Включване на геронтологията като свободно избираем предмет в Катедрата по вътрешни болести или дори направо създаването на Катедра и Клиника по геронтология (предвид застаряването на нашия народ). Това ще бъде първа подобна инициатива сред всички МУ в страната.
2. Въвеждане на 2-3 учебни часа по медицинска етика и деонтология. За целта МУ – Пловдив би могъл да издаде монографията “Медицинска етика”.
3. Съвместно провеждане на XV автентични “Чилови дни”/2012 г. (защото има и менте-сурогат, кражба на интелектуален продукт!). Първото работно заседание на Ректорския съвет да бъде благословено от Владиката; то би могло символично да се проведе в Къщата-музей “Проф. К. Чилов” в с. Славейно, Свещено място на българската медицина, в присъствието на ръководството на Клуба на отличника към Ректора. И още нещо: въпросните лекции по Медицинска етика може да бъдат наречени “Чилови часове”, защото именно животът и делата на проф. К. Чилов са образец на човеколюбие и етично отношение към пациента и колегите.  
4. Съвместно организиране на художествено-литературни срещи на пловдивската колегия (съвместно с РЛК – Пловдив).
5. Излъчване всеки месец на пловдивски “Лекар на месеца” – с цел издигане авторитета на нашите колеги.
6. Досегашният най-достоен пловдивски медицински ректор доц. Георги Паскалев, Лекар на България, да бъде предложен на Общината за званието “Почетен гражданин”.
7. Ректоратът, както и Деканатът на МФ и ФОЗ да вземат участие в работата на предстоящата III Национална Среща по обществено здраве “Проф. Тошко Петров” в Смолян/4-5 ноември т. г. Основните й теми ще бъдат: “Човеколюбието и медицинската етика в живота и делото на проф. Константин Чилов”, “Храненето в болниците”, “Родопското здраве и дълголетие”, “Задължително обучение по медицинска и сексуална култура в училищата”.

Не се съмнявам, че искате – и можете! – да наложите академизма и интелекта като стил на поведение в МУ – Пловдив.

Tags: , , ,

Comments are closed.