50 години Медицински университет – Варна

От жаркото слънце до дъждовните облаци – обаятелни и авторитетни
Странна депресия връхлетя тържественото отбелязване на полувековния юбилей на Медицинския Университет “Проф. Параскев Стоянов” – Варна: през първия ден плажовете бяха пълни с хора, температурата бе над 30 градуса; вечерта на втория ден мразовити облаци задръстиха небето и ливнаха върху най-красивия ни град ледени дъждове. Разбира се, бурята ни най-малко не помрачи настроението на лекарите, но осуети предвижданото шествие на преподавателите.
Какво ни направи най-силно впечатление?
На първо място – артистизмът и творческата фантазия на организаторите. Присъствали сме на много промоции, но никога не сме виждали подобно уважение към новодипломиралите се колеги и техните родители. Става въпрос за първия випуск на Факултета по дентална медицина. На екрана на Фестивалната зала се редяха портретните снимки на 47-те развълнувани прекрасни младежи и девойки, които се качваха на сцената да си вземат дипломите, а родителите им в залата тихо бършеха сълзите си, най-после видели плода на своите усилия, лишения и тревоги. Подобно подчертано достолепие, уважение и неподправена обич към присъстващите не може да не направят силно впечатление дори и на страничния наблюдател. Това тържество несъмнено ще остави вечни спомени у всички, които имаха удоволствието да присъстват на него.
“Златен Хипократ” получи абсолютната отличничка на Факултета по дентална медицина д-р Илияна Атанасова.
Създаден на 1 октомври 1961 г. като ВМИ, днес МУ – Варна може с гордост да отчете над 25 000 лекари и медицински специалисти, завършили него и Медицинския Колеж, като над 1600 от тях са чужденци от 45 страни. От 2006 г. абсолвентите получават европейско приложение към дипломите си, валидно за ЕС. През последните 8 години тук бяха разкрити 2 нови факултета – по дентална медицина и по фармация. МУ – Варна е първото наше висше учебно заведение, което получи първо ниво на европейския сертификат за качество EFOM!
През учебната 2010/2011 г. тук се обучават общо 2182 студенти, 403 от които – чужденци. И те, и специализантите и докторантите разполагат с най-добрата преподавателска и клинична база, включваща 4-те най-големи болници в Еевероизточна България. От 2004 г. тук започна 6-годишна англоезична програма за обучение по медицина.
Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт на МУ е представител на европейската система за езикови сертификати (ECL) за цяла България, с партньори университети в Гърция, Македония, Белгия, Франция, Норвегия, Холандия, Германия, Словения, Румъния, Швеция, Франция, Канада, Молдова, Швейцария, Русия, Грузия, Азербайджан, Япония и др. Какво по-убедително доказателство за международния авторитет и признание на МУ – Варна?!
Да споменем и досегашните му ректори:
Проф. Радан РАДАНОВ (фтизиатър); проф. Герго МИТОВ (микробиолог); проф. Здравка КЕМИЛЕВА (патофизиолог); проф. Владимир ИВАНОВ (психиатър); проф. Райчо КОЙНОВ (невролог); проф. Гарабед КАПРИЕЛЯН (микробиолог); проф. Ванко ВАНКОВ (анатом); доц. Георги МАРИНОВ (анатом); проф. Димитър КАМБУРОВ (ортопед); проф. Темелко ТЕМЕЛКОВ (хирург, първият и засега единствен варненски носител на най-високото професионално-съсловно звание “Лекар на България”); и сегашният – проф. Анелия КЛИСАРОВА (нуклеарна медицина), чиито отличия и награди са толкова многобройни, че е трудно да бъдат изброявани. Впрочем, нейната енергия, благородство и духовност са пословични за нашата медицинска общественост. Нека да й благодарим за усилията и постоянството!
В сегашния си състав оглавяваният от проф. Анелия КЛИСАРОВА Ректорски съвет е следният:
Проф. Росен МАДЖОВ (хирург, зам.-ректор по научно-изследователската дейност); доц. Негрин НЕГРЕВ (физиолог, зам.-ректор по учебната дейност); доц. Жанета ГЕОРГИЕВА (интернист, зам.-ректор по университетско-болнична координация и следдипломно обучение); доц. Радослав РАДЕВ (хирург, декан на Факултета по медицина); доц. Цветан ТОНЧЕВ (лицево-челюстен хирург, декан на Факултета по дентална медицина), доц. Димитър ДИМИТРОВ (маг.-фарм., декан на Факултета по фармация); доц. Тодорка КОСТАДИНОВА (икономист, декан на Факултета по обществено здраве); доц. Маринка ПЕНЕВА (интернист, председател на Общото събрание).
Хабилитирани преподаватели-членове на Академичния съвет са:
Проф. Анелия КЛИСАРОВА, радиолог; проф. Георги ПОПОВ, психиатър; проф. Искрен КОЦЕВ; проф. Красимир ИВАНОВ (Катедра по обща и оперативна хирургия, анестезиология и интензивно лечение); проф. Росен МАДЖОВ (Катедра по коремна хирургия); доц. Александър ХИНЕВ; доц. Атанас ПЕНЕВ (УНС по кардиология и ревматология); доц. Боряна ВЪРБАНОВА; доц. Валентин ИГНАТОВ, хирург; доц. Валентина МАДЖОВА (Катедра по обща медицина и клинична лаборатория); доц. Васил СВЕЩАРОВ, доц. Виолета ТАЧЕВА, доц. Диана ИВАНОВА, доц. Димитър ДИМИТРОВ, доц. Евгения КОНТРОВА (Катедра по неврохирургия, оториноларингология и очни болести); доц. Емануела МУТАФОВА, доц. Жанета ГЕОРГИЕВА (Катедра по пропедевтика на вътрешните болести); доц. Калинка БОЖКОВА (Катедра по микробиология и вирусология); доц. Лидия ПЕТКОВА (УНС по урология); доц. Маринка ПЕНЕВА (УНС по белодробни болести и алергология); доц. Мария ЖЕЛЯЗКОВА, доц. Минко МИНКОВ (Катедра по анатомия, хистология и ембриология); доц. Мона СТАНЧЕВА, доц. Надежда ДЕЛЕВА (Катедра по нервни болести); доц. Негрин НЕГРЕВ (Катедра по физиология и патофизиология); доц. Николета МАРКОВА, доц. Петър ГЕНЕВ, доц. Радослав РАДЕВ (Катедра по хирургически болести, УНС по гръдна хирургия); доц. Риналди ШИШКОВ (Катедра по психиатрия и медицинска психология); доц. Светослав ГЕОРГИЕВ (Катедра по вътрешни болести); доц. Стоянка ПЕТКОВА, мениджър.
Доц. Добрин ПАСКАЛЕВ е ръководител на УНС по нефрология, хемодиализа и токсикология. Други дългогодишни хабилитирани преподаватели са: доц. Лиана ГЕРЧЕВА (УНС по хематология); доц. Кирил ХРИСТОЗОВ (УНС по ендокринология и болести на обмяната); проф. Искрен КОЦЕВ (УНС по гастроентерология, хепатология и хранене); доц. Иван ГЪЛЪБОВ (Катедра по педиатрия и медицинска генетика); доц. Людмила АНГЕЛОВА (УНС по медицинска генетика); доц. Боян БАЛЕВ (Катедра по образна диагностика); доц. Виктор КНЯЖЕВ (УНС по съдова хирургия); доц. Руслан ПОПСТЕФАНОВ (Катедра по ортопедия и травматология); проф. Стефан ИВАНОВ (Катедра по АГ); доц. Георги КЮЧУКОВ (УНС по неврохирургия); доц. Димитър МАРЕВ (УНС по УНГ); доц. Тошо МИТОВ (УНС по очни болести); соц. Красимир НИКОЛОВ (Катедра по дерматовенерология); доц. Петър ГЕНЕВ (Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология); доц. Добринка РАДОЙНОВА (УНС по съдебна медицина и деонтология); доц. Маргаритка БОНЧЕВА (УНС по клинична лаборатория); доц. Тодор ТОДОРОВ (Катедра по физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания; доц. Марина НЕНОВА (Катедра по инфекциозни болести, тропически болести и епидемиология); доц. Никалина ВЪЛКАНОВА (Катедра по епидемиология); доц. Соня ТОНЧЕВА (Катедра по здравни грижи); доц. Румяна ЧЕРКЕЗОВА (Катедра по медико-биологични науки); доц. Велина ЙОНКОВА (УНС по физиология, патофизиология, микробиология и патоанатомия); доц. Владимир КАДИНОВ (Катедра по клинични медицински науки); доц. Красимира НЕНОВА (УНС по вътрешни болести); доц. Димитричка БЛИЗНАКОВА (УНС по детски и инфекциозни болести); доц. Сергей ГЛИНКОВ (УНС по хирургически болести); доц. Николета МАРКОВА (Катедра по консервативно зъболечение и детска дентална медицина); доц. Васил СВЕЩАРОВ (Катедра по орална и ЛЧХ, пародонтология и специална образна диагностика); доц. Илияна ЙОНЧЕВА – НЕДКОВА (Катедра по протетична дентална медицина и ортодонтия); доц. Красимир МЕТОДИЕВ (Катедра предклинични и клинични науки) и др.
Отлично впечатление остави също награждаването на деятели, отличили се в подпомагането на МУ – Варна. Сред тях бяха членове на бивши правителства като експросветният министър Даниел ВЪЛЧЕВ, ексздравният министър проф. Радослав ГАЙДАРСКИ, Лекар на България, съветникът на Президента Първанов чл.-кор. проф. Дамян ДАМЯНОВ, Лекар на България и др., което недвусмислено показва, че за варненци в медицината не съществува политически цвят. Защото в Медицината той е само белият!
За много години и на добър час към следващия, вече вековен юбилей, скъпи колеги от Медицинския Университет – Варна!
Попътен вятър, и пълен напред с 10 възела под кила!
И – бъдете все така слънчеви, авторитетни, артистични и обаятелни: независимо от капризите на времето – климатично и политическо. Ние ви вярваме!
Tags: ,

Comments are closed.