Най-после: Здравна промоция в училищата!

Както на срещата в Кърджали през м. април т. г., така и в Смолян отново бе разгледан въпросът с обучението по здравна и сексуална култура в училищата.

Без никакво колебание (а дори – и с въодушевление) и лекарите, и учителите, присъстващи на Срещата, подкрепиха старата наша, поне от 5 години, идея: то да бъде задължително, още повече, че МОНМ отдавна е сертифицирал монографията ни “Здравна Азбука” като единственото учебно помагало в тази област.

По темата сме давали няколко пресконференции и интервюта, и всички български медии безусловно подкрепиха предложението ни здравната промоция да навлезе в училищата.

Ето, че (вероятно – по някакво щастливо съвпадение), само 5 дни по-късно зам.-министрите на МЗ и МОНМ дадоха пресконференция, на която обявиха предстоящото си съвместно предложение до НС за Закон за допълнение в Закона за средното образование за задължително обучение по здравна и сексуална култура!

Явно е, че методът на “китайската капка” (т. е. упоритото повтаряне на едно и също – полезно и справедливо! – предложение няма, в края на краищата, се увенчава с успех!

Така стана с предложенията и начинанията ни за Деня на българския лекар, “Чилови дни”, Белиновия симпозиум, Срещата “Проф. Тошко Петров”, за допълнението в Устава на БЛС, за Закона за допълнение на ЗСОЛЛДМ (чрез които бяха отстранени двама съсловни председатели!) и др.

Така, надяваме се, най-после да стане и с идеята ни (още от 2005 г.) за официализирането на Националния Ден на Спасението, която предлагаме от самото му начало.

Защото Бог винаги е подкрепял добронамереността!

И Любовта, също така!

Tags: , , , , ,

Comments are closed.