Колега пред кабинета

На вниманието на УС на БЛС
 
Неотдавна видях свой състудент да чака ред за преглед и направления пред кабинета на своята ОПЛ. Отслабнал, прежълтял; с хроничен хепатит (дългогодишен хирург, получил го след заразяване от свой пациент), вече и с диабет. Разговаряхме 15-тина минути. През това време край него няколко пъти премина колежката. Напразно той я побутваше с ръка, за да му обърне внимание. Сподели огорчен, че чака реда си наравно с останалите пациенти повече от час. 

Колега пред кабинета – това трябва да бъде сигнал за повишено внимание! Нека това бъде малката ни привилегия, която сами да си признаям взаимно! Защото един ден всеки от нас непременно също ще стане пациент.

Навремето министърът на народното здраве Ангел Тодоров (който забрани частната практика) бе въвел правило (той много обичаше да издава декрети, но този беше справедлив): лекарите са с предимство пред всички останали пред лекарските кабинети и аптеките.

Защо да не го възобновим, поне като настоятелна препоръка?

Впрочем, това положение съществува в Първа АГ-болница “Св. София” (бивша “Тина Киркова”)! Нейният изпълнителен директор д-р Методи Янков е издал заповед, съгласно която лекарките, постъпващи за раждане или лечение се настаняват във ВИП-стаи и не плащат абсолютно нищо (извън клиничните пътеки, които се покриват от НЗОК)!

Ето един пример, достоен за подражание и възхищение!

Той може да бъде препоръчан на всички изпълнителни директори от новия УС на БЛС и Етичната комисия!

Това ще бъде първата стъпка за възвръщане на доверието от страна на колегите, д-р Нанев!

Tags: , ,

Comments are closed.