На вниманието на ректора на МУ – Пловдив професор Стефан Костянев

Уважаеми г-н Ректор,

Във връзка с необходимостта от повишаване Духовността в нашия любим университет, Ви предлагам негов девиз да бъде: “Човеколюбие и Чест!”

Tags: 

Comments are closed.