Съдействие за съвместно провеждане на българския ден на здравето: 24 юни, Еньовден

На вниманието на проф. Димитър Стойков, Кмет на община Плевен

Уважаеми проф. Стойков,

Предлагам Ви, съвместно с БЧК, Национален алианс “Живот за България” (председател чл.-кор. проф. Дамян Дамянов, Лекар на Бъгария), Община – Плевен и в. “Български лекар” да организираме и проведем Българския Ден на здравето, 24 юни (Еньовден).

Предоставям Ви проект за програма:

1. 23 юни, около 12 ч. – пресконференция в БТА, София.

2. 24 юни, 8 ч. – общоградско посрещане на Еньовден в Карандила, надпяване (хумористични и здравни песни). Провеждане на здравна викторина в училищата; конкурс за написване на есе на здравна тематика. Здравно-просветни лекции (в училище или в Общината). Раздаване на учебното помагало за здравна и сексуална култура “Здравна Азбука” (ако бъде откупено, единична цена 7 лв). Конкурс за Мис и Мистър; Мисис; Баба и Дядо “Българско здраве”. Привечер – Северняшко хоро пред Общината.

3. Национална фармакологична конференция с изложба-базар по хранителните добавки – в Конферентната зала и фоайето на Общината. Връчване на съответните дипломи.

4. Тържествено обявяване на принципа “Здраве във всички политики!”; приемане на призива “Здравето, българино!” и девиза “Любов, Движение, Радост!”. При успешно провеждане Плевен ще получи званието Град на здравето” и пред него ще се открие табела “Добре дошли в Плевен – Град на здравето”.

5. Привечер, 20 ч. – 20,30 ч. – щафетна и колоездачна обиколка на централните улици в различни възрастови групи; уникален Крос “Българско здраве” (гвоздей на програмата; да се поканят атлети и от чужбина, с намерение да стане традиционен и международен; със съдействието на Министъра на спорта).

Да се направят постъпления в Министерството на труда и социалните грижи относно Домове за възрастни хора с деменция и Алцхаймер, с цел и осигуряване на работни места.

Едно успешно провеждане на Българския Ден на здравето ще има голям положителен ефект върху авторитета на Общината и ще допринесе за издигане здравната култура и поведение на хората не само в Плевен, а и в цялата страна.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.