УМБАЛ “Свети Георги” отчита положителен финансов резултат

Въпреки ограниченото финансиране в условията на финансова криза, болницата осигурява свежи капитали от спечелени проекти за милиони левове

УМБАЛ „Свети Георги” отчете положителен финансов резултат за 2011 г. и намаляване на задълженията, обявиха от ръководството на лечебното заведение. През 2011 г. рязко се е увеличил относителният дял на клиниките и отделенията с положителен резултат при отчитане на приходи и разходи. В сравнение с 2010 г., когато положителен резултат са имали само 11 клиники и отделения, сега броят на болничните звена с добър финансов резултат е 22.

От ръководството на лечебното заведение обясниха, че това се дължи главно на въведения коефициент на ефективност при разпределение на средствата от изпълнение на клинични пътеки по звена. Както и на новите мерки за реорганизация и вътрешни правила за пряко участие на персонала в управлението на процесите за формиране на приходите и средствата за работна заплата.

Tags: 

Comments are closed.