„Байер България“ дари компютри за лечебния процес в УМБАЛ „Свети Георги”

С новата техника ще се дигитализира образната диагностика и ще се улесни работата на болничната аптека.

Шест компютъра и сървър за свързване към оптична мрежа дари днес „Байер България“ на Университетска болница „Свети Георги“, съобщи изпълнителният директор на лечебното заведение проф. д-р Карен Джамбазов. Техниката е нова и е от последно поколение, общата й стойност е 18 162 лв.

Сървърът ще бъде инсталиран в Центъра по образна диагностика и в него ще се съхраняват всички направени образни изследвания – рентгенови, компютърно томографски (скенер) и магнитнорезонансни. Това ще даде възможност лекуващите лекари да следят статуса на пациентите си, като ползват различни работни станции в клиниките на болницата. Данните могат да бъдат изпращани и за допълнителни консултации дори извън страната, потвърди Мартин Герганов, мениджър в „Байер Шеринг Фарма“.

С по-голямата част от дарените компютри ще бъде оборудвана компютърна зала към болничната аптека на УМБАЛ „Свети Георги”. По този начин ще се подпомогне реализацията на проекта „Лаборатория за изготвяне на индивидуални разтвори за вливане на при пациенти с онкологични заболявания”, разработван от пловдивската университетска болница.

Tags: , ,

Comments are closed.