Пределяне статута на автентичните “Чилови дни” и наградата “Професор К. Чилов”

На вниманието на г-жа Сийка Касабова, Кметски наместник

на с. Славейно, Свещено място на българската медицина

Уважаема г-жо Касабова,

Както е добре известно на Вас и славейновци, през м. май 1998 г., по наша инициатива, бяха създадени автентичните “Чилови дни”, посветени на делото и паметта на най-големия наш лекар проф. Константин Чилов (1898-1955). Тогава получихме съдействието на БЛС, Община – Смолян (кмет беше Костадин Чаталбашев), с. Славейно (кмет Георги Чинков), Окръжна болница – Смолян (директор д-р Тодор Кумчев). Именно от 1998 г. в София и Къщата-музей “Проф. К. Чилов” ежегодно провеждаме съответно научната и тържествената им част, при която връчваме създадената също през 1998 г. от нас Награда “Проф. К. Чилов” на един или двама от най-видните наши интернисти. Съорганизатори са МЗ, БЛС, БАН, Съюзът на учените в Бъгария, Съюзът на българските медицински специалисти, Клуб “Родопско здраве” и в. “Български лекар”. Тези субекти определят и носителите на автентичната награда, сред които са водещи специалисти-клиницисти като академиците ген. Григор Мечков и Чудомир Начев (днес покойници), акад. Илия Томов и Богдан Петрунов, както и професори като Здравко Киряков (създател на хемодиалиата в България), Младен Григоров, Васил Димитров, Панайот Солаков, Симеон Стойнев и др. Пак по наша инициатива с. Славейно получи и уникалното за ЕС и света звание “Свещено място на българската медицина”, което, също по наше предложение, прието от тогавашната кметица Дора Янкова, бе увековечено с подходяща табела пред селото.

За съжаление, бившият председател на БЛС, подкрепян от несменяемата председателка на РЛК – Смолян, без да се допитват до нас, извършиха нагла кражба на този наш интелектуален продукт и от 2003 г. не само провеждат успоредно тържество “Чилови дни”, но и също връчват Награда “Проф. К. Чилов” на свои призьори (далеч не всички от тях са интернисти), което е крайно обидно за нашите лауреати, като и за националните органи и организации, които ги определят. Наличието на 2 еднакви празника и награди, с едни и същи имена, е обидно и недостойно и за славейновци, и за паметта на проф. Чилов, който никога през своя достоен живот не е плагиатствал от никого, и винаги е бил оригинален; именно затова е и толкова аторитетен и обаятелен.

Напразни останаха нашите досегашни опити да вразумим колегите, които си присвоиха този светъл празник и наградата. Нещо повече, доколото ни е известно “Чилови дни” дори са били патентовани в Патентното бюро, което означава гавра с името и паметта на един починал човек. Нима с пари може да се присвои един интелектуален продукт? Че то било много лесно!! Дайте тогава да патентоваме и националните празници, и самото име “България”.

Това положение, толкова унизително за всички нас – организатори и призьори, като и за славейновци, не бива да продължава повече! 10 години подритване и унижаване на иициаторите стигат! Не може повече да има 2 празника и 2 награди с едно и също име и значение. Разбираме местния патриотизъм и ревност на някои хора, но в случая тези основания са криворазбрани и водят единствено до присмех и съжаление у цялото лекарско съсловие, и принизяват името и делото на най-великия лекар и родопчанин.

Ето защо, настояваме Кметското настоятелство, в законното и моралното си право на домакин и собственик на Къщата-музей, както и на съселяни на проф. Чилов, най-после да вземе решително и окончателно отношение по въпроса и да определи кои от “Чилови дни” и Наградата “Проф. К. Чилов” – националните или местните – приема като автентични и достойни за прилагане.

Защото името и делото на проф. К. Чилов могат само да обединяват, не да разделят! И ние отказваме да носим каквато и да е вина пред славейновци, лекарското съсловие и поколенията за неразумните, недостойни, провокативни и егоистични действия на други хора, които разделят обществото и колегията ни.

Ако трябва, проведете и допитване-анкета до славейновци, но желаем на тържеството на 17 юни да узнаем Вашето решение, и то да бъде оповестено именно по време на 15-тото юбилейно честване на автентичните “Чилови дни”, и препратено пимено и на двете страни за сведение и изпълнение.

С уважение ще приемем всяко едно Ваше решение и Ви уверяваме, че ще се съобразим безусловно с него.

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.