Благодарност

Организаторите на XV “Чилови дни” и част от участниците традиционно бяхме приютени в хотела “Кермедчиева къща” на д-р Таня Кермедчиева в с. Момчиловци

За всички нас беше чест и удоволствие да преспим и си отпочиваме там, както и да събеседваме с колежката-домакин, която е и ОПЛ на с. Момчиловци и Соколовци. Родом от Димитровград, тя живее тук от 30 години.

Щастлива майка е на колегите д-р Момчил Кермедчиев, специализант по хирургия при чл.-кор. проф. Дамян Дамянов в “Царица Йоанна – ИСУЛ”, както и на д-р Ралица Кермедчиева, специализант по офталмология в Пловдив (на която от сърце пожелаваме леко износване на бременността и раждане).

Девизът на майка им е: “Човек колкото повече дава на хората, толкова по-богат става.” Явно, Родопите повлияват благоприятно и на тракийци…

Tags: , , , , ,

Comments are closed.