На вниманието на проф. Карен Джамбазов, изпълнителен директор на УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив

КОПИЕ: проф. Стефан Костянев, Ректор на МУ – Пловдив

Уважаеми колеги,

Предлагам Ви да обсъдите следните наши предложения:

# Да регистрираме, съвместно с няколко смолянски лекари, МЦ “Проф. Константин Чилов” в гр. Смолян, чрез който ще се набират пациенти за УМБАЛ “Св. Георги” и ще се извършва обучение на местни колеги от наши професори;

# Да извършим проучване сред колегите дали изпитват “Синдрома на изпепеляването” (т. е. дали се въприемат като емоционално изхабени и губят ли интерес към работата си), и изпитват ли деперсонализация към пациентите (т. е. дали ги приемат като неодушевени предмети, обект единствено на изследвания и лечение, без вникване в духовността им и опит за повлияването ѝ);

# По време на 115-тата годишнина на проф. Константин Чилов (в рамките на съвместното провеждане на традиционните автентични XVI Чилови дни/17 май 2013 г., петък) да организираме и Първи нац. преглед на медицинската научна литература.

Tags: , , ,

Comments are closed.