Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ): Нови изисквания за борба с фалшивите лекарства

Българската асоциация за лекарствена информация (БАЛИ), чийто основател и председател е доц. Татяна Бенишева, организира поредния си Семинар на теми “Практически съображения за новото законодателство за лекарствена безопасност след неговото въвеждане (юли 2012 г.)”, “Нови изисквания към ДДП/ДПП за борба с фалшивите лекарства, 3 месеца преди въвеждането им от януари 2013 г.”, Eunetha-проект относно ОЗТ ценообразуване и реимбурсиране на лекарства”. Обстоятелството, че той бе открит от председателката на Комисията по здравеопазване при 41-вото НС д-р Даниела Дариткова недвусмислено утвърди значението му.

Лекции изнесоха авторитетни гости като видните европейски фармаколози Б. Видлер (Швейцария) и А. Тиеле (Германия). Доц. Илко Гетов компетентно разясни новото българско законодателство за лекарствена безопасност, а проф. Генка Петрова – проекта Eunetha.

БАЛИ използва в. “Български лекар” като свой печатен орган, а председателката й доц. Татяна Бенишева бе избрана за член на редколегията му.

За повече информация:

www.badibg.org; office@badibg.org

секретар/БАЛИ Петя Трендафилова,

ул. “Хубча” 16, офис 2, София 1618

тел. 9-919-655; 9-920-760

Tags: , , ,

Comments are closed.