Министър Десислава Атанасова ще участва в Перник в национален форум за интеграция на ромите и повишаване на здравната им култура

В 40 населени места с компактно ромско население ще бъдат извършвани безплатни гинекологични и педиатрични прегледи, имунизации и тестове за СПИН и туберкулоза.

Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще участва във форум в Перник на тема: “Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) – приоритети и изпълнение. Акценти върху майчино и детско здравеопазване“.

На форума беше представена Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и предвидените по нея дейности в областта на здравеопазването. В рамките на събитието беше даден старт на поредица от инициативи, част от стратегията, с основен акцент върху мерките за повишаване на здравната култура и достъпа до здравеопазване на уязвимите групи от населението. В продължение на месец и половина в 40 български населени места в 9 области на страната ще бъдат извършени педиатрични и гинекологични прегледи и имунизации с мобилни кабинети и екипи, осигурени от Министерство на здравеопазването. Кабинетите ще бъдат разположени в райони с компактно ромско население с цел да бъде обхванат максимален брой хора, които имат затруднен достъп до здравни услуги. Дейностите ще бъдат реализирани с помощта на здравните медиатори, РЗИ, гинеколози, общо практикуващи лекари и педиатри от местните болнични заведения. Освен педиатрични и АГ прегледи, с мобилни кабинети ще бъдат извършвани и безплатни и доброволни тестове за СПИН, както и прегледи за туберкулоза.

Tags: ,

Comments are closed.