УМБАЛ “Св. Анна” – София ЕАД търси да назначи: Двама лекари в Отделение по хемодиализа

ИЗИСКВАНИЯ: придобита специалност по “Вътрешни болести”.

Кандидатите да представят следните документи: заявление, автобиография, диплом за завършено висше образование и по специалност, сертификати, удостоверение за членство в БЛС.

Подборът ще се извърши по документи и чрез събеседване.

Документите се подават в сектор “Човешки ресурси” в 15-дневен срок от публикуване на обявата във в. Форум медикус”.

За справки: София, ул. “Димитър Моллов” № 1.

Тел. 02/975-91-21.

Comments are closed.