Българска Асоциация за Лекарствена Информация (БАЛИ)

Българска Асоциация за Лекарствена Информация (БАЛИ)

Bulgarian Association of Drug Information

ул. Хубча16, Oфис 2,

Красно Село,

София 1618

office@badibg.org

http://www.badibg.org/

Тел :+00359 2 9558585

Моб. тел +:+00359 889 919655

 Бали организира

1.Регулаторен форум по  новото българско законодателство по лекарствена безопасност и фалшиви лекарства, паралелен импорт  на 26 април 2013 в Боровец и

2.Регулаторен курс по лекарствени регулации октомври ноември 2013 г в гр. София.

Comments are closed.