Документация/БЛС: До д-р Тотко Найденов относно плагиатство и кражба на интелектуален труд, по повод организиране на Белинов симпозиум и алтернативни “Чилови дни”

Уважаеми д-р Найденов,

На свое заседание от 8 март т. г. Централната Комисия по професионална етика разгледа Ваше писмо с вх. № 10/11.01.2013 г., касаещо възраженията Ви за плагиатство и кражба на интелектуален продукт, срещу Дружеството по УНГ и д-р Андрей Кехайов.

След обстойно обсъждане, при пълно болшинство, ЦКПЕ счита, че тези инициативи са Ваши, започнати и реализирани от Вас и е справедливо да отстоявате авторските си права.

Във връзка с установеното и отстоявайки принципите на обективност, ЦКПЕ ще уведоми съответните лица за своето решение, с препоръка за зачитане на авторските Ви права.

С уважение: Председател на ЦКПЕ д-р Петко Загорчев

Tags: , , ,

Comments are closed.