Симпозиуми “Академик Чудомир Начев”

6 април, “Превантивна медицина”. Модератор проф. Донка Байкова.

20 април, “Фармакотерапия на ендокринните заболявания”. Модератор: проф. Надка Бояджиева.

Големият салон на БАН. Начало 9 ч.

Tags: , , ,

Comments are closed.