Мултифасетен поглед върху детското развитие

Под патронажа на проф. д-р Стефан Костянев, ректор на Медицински университет – Пловдив, в Аудиторния комплекс на висшето учебно заведение ще се проведе интердисциплинарна научна конференция на тема: „Мултифасетен поглед върху детското развитие“.

Темата на конференцията предизвика изключителен интерес в професионалните среди. В работата ѝ са заявили участие повече от 260 души.

Лектори бяха специалисти по анатомия, биология, генетика, детска неврология, детска психиатрия, психология, педагогика и правни науки. По покана на домакините на събитието, гост лектор е проф.  Tardieu от Университет Париж-Юг. Той запозна аудиторията с онтогенезата и клиничните аспекти на мозъчната имунна система. Доклади изнесоха още 23 лектори. От тях 13 са преподаватели в МУ – Пловдив.

Tags: ,

Comments are closed.