Чл.-кор. проф. Ваньо Митев: Трябва спешна промяна в закона за висшето образование!

Ректорите – обединени с БАН!

В интервю пред водеща българска телевизия, председателят на Съвета на ректорите и ректор на МУ – София чл.-кор. проф. Ваньо Митев заяви, че най-после е постигнато обединение на БАН и СУБ с ректорите в страната. На неотдавнашна среща в Русе, на която са присъствали 50 ректори и председателите на БАН акад. Стефан Воденичаров и на СУБ акад. Дамян Дамянов е постигнато единодушно менине, че науката и образованието в България трябва да вървят ръка за ръка за преодоляване на многобройните проблеми пред развитието им.

Предстои отпускане от ЕС на 1,5 млрд евро за оперативни програми в България; БАН, СУБ и ректорите ще искат 10% от тях да отидат именно за развитието на науката и образованието у нас. Всички те застават зад проекта на проф. Ваньо Митев за нов Закон за висшето образование, който отдавна е депозиран в миналото НС, но не му е даден ход. Съгласно него и българските университети ще трябва да могат да приемат студенти по всяко време, както се прави в останалите страни на ЕС, т. е. да отпадне прословутия безумен чл. 15 от Наредбата за прием на чуждестранни студенти, защото ако те съставляват 30% от всички студенти, това говори недвусмислено за елитност на съответното ВУЗ.

Трябва да отпадне и ограничението за финансовите операции на университетите, защото те по закон са автономни, а не държавата да отделя част от честно заработените им пари за себе си. Крайно време е и общежитията да бъдат прехвърлени към ВУЗ-овете.

Коментар. Редколегията на в. “Български лекар” напълно подкрепя идеите на проф. Митев и се надява следващият Парламент и МОНМ да ги подплатят в подходяща законова форма.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.