МУ – Плевен и БАН подписаха договор

Ректорът на Медицинския Университет – Плевен проф. Славчо Томов и председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров подписаха уникален Договор за сътрудничество. Присъстваха досегашният ректор проф. Григор Горчев, зам.-ректорите проф. Мария Александрова, доц. З. Радионова и доц. Е. Балтов, както и зам.-председателят на БАН акад. Дамян Дамянов.

Съгласно този договор БАН ще подпомага плевенските медици да подготвят квалифицирани специалисти, ще провеждат съвместна научно-изследователска и преподавателска дейност в областта на медико-биологичните и медицинските науки при взаимно предоставяне на материална база и специалисти, ще участват в съвместни национални и европейски програми, ще си предоставят условия за разработване на дисертационни и хабилитационни трудове.

Специфична цел на договора е създаването на съвместен Център “Сензорика, роботика и биомедицина” за разработване на иновативни технологии в тези области.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.