Един крадец на идеи обикаля София

В близкото минало, когато едно прилично на Делян Пеевски дебелобузо фъфлещо момче беше председател на БЛС, ние издигнахме идеята да създадем Лакарска камара, като противовес на узурпираната от мутри и ченгета съсловна организация. Помогнахме на малкия и да си отиде от поста (Проектозакконът за допълнение към ЗСОЛС, вж бр. 9/2008, който бе внесен от Тодор Кумчев в НС и бе приет), След това вече бе безсмислено да се занимаваме с Камарата.

Ето, че агент Жеко подновил това ни старо намерение: обикаля ли, обикаля Александровска болница и търси съмишленици. Ще създава тази Камара, като обещава, че тя “ще бъде призната от държавата” (сиреч – узаконена, вероятно с друго допълнение към ЗСОЛС) и ще воюва за правата на съсловието.

След като не му потръгна с проекта “Български лекар” ЕООД, той създаде Асоциация на лекарите от Югоизточна Европа (а защо не – на целия ЕС или направо – на света?). Започна да раздава и отличие “Лекар на Югоизточна Европа” (естествено, като под индиго на нашето “Лекар на България”). Да не забравяме и най-наглата му кражба на интелектуален продукт – “Чилови дни”, който запази автентичността и чистотата си само след подкрепата на местното население и кметските наместници от с. Славейно.

Tags: , ,

Comments are closed.