Първи конгрес на съюза на българските медицински специалисти: Закъде сме без специалисти?!

В края на своя втори мандат ректорът на МУ – Пловдив доц. Георги Паскалев построи великолепен Конферентен комплекс с невероятни модерни аудитории, подходящи както за лекции, така и за научни конференции и дори конгреси. Точно там се проведе и Първият Конгрес на Съюза на българските медицински специалисти.

2 дни академици и професори с споделяха своя богат клиничен опит пред немногобройни свои колеги. Не видяхме много местни ОПЛ. Явно, те или се чувстват достатъчно квалифицирани, за да трупат нови знания или просто не плуват в свои води пред ерудираните учени. А щяха да научат толкова много.

Нямаше нито един лекар-депутат, нито представители от МЗ и НЗОК; БЛС бе представен достойно от зам.-председателите си д-р Юлиян Йорданов и д-р Кирил Еленски.

А медицината в България не може да се осъществява предимно от ОПЛ, при цялото ни уважение към труда им. Нужни са и специалисти! Остава висящ въпросът с медицинските стандарти – както с изготвянето, така и с прилагането им. Екскурзиите с фармацевтични фирми не повишават квалификацията, нито пък НРД. За съжаление, медицината у нас окончателно и за вечни времена стана предимно Бизнес и Търговията я измести встрани. Така е, защото не специалистите, а “експерти” от НЗОК изработват правилата за работа, оценката и заплащането й.

Крайно, крайно време е БЛС и СБМС, със съдействието на МЗ, да се опитат да овладеят и насочат българската медицина към нейното специализиране, усъвършенстване и дехуманизиране, и да възстановят, поне отчасти, авторитета на българския лекар. Необходима е делова среща и с главните редактори на медиите, както и със здравните репортери, за да разберат те, че човек е, уви, смъртен и умира не толкова от лекарски грешки (което успешно се опитват да втълпят на своите аудитории, както изтъкна проф. Тодор Попов), а по силата на биологичните закони. Органът на СБМС в. “Български лекар” е готов да я организира.

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.