Календар/2014

Календар/2014 на създадените от в. “Български лекар” прояви:

31 май, с. Славейно, Смолянско – XVII Чилови дни;

24 юни – XXI Празник на българските фармацевти, производители и търговци на лекарства;

28 юни, с. Могилица, Смолянско – VI Родопски здравен Събор;

15 август – Х Ден на Спасението (официализиран от МС/2012);

19 октомври – XXI Ден на българския лекар

Бъдете с нас! Ние ви обичаме!

Tags: , , , ,

Comments are closed.