Инициативно писмо

На вниманието на д-р Нина ШЕХОВА,

Изп. директор на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” – Смолян

УВАЖАЕМА ДОКТОР ШЕХОВА,

 

Редколегията на в. “Български лекар” и УС на Клуб “Родопско здраве” Ви честити избирането на този висок пост, като, най-после, с Ваше съдействие, се надяваме на подновяване на ползотворното ни сътрудничество, което датира от 1998 г. и беше прекъснато не по наша вина за цели 10 години, а именно:

 

1. Съвместно провеждане на XVII автентични ЧИЛОВИ ДНИ в следния дневен ред:

30 май, петък, 13-14  ч. в конферентната зала на болницата – кратко слово за проф. Чилов и изнасяне на лекция на тема “Подагра” пред лекари и пациенти (от проф. Златимир Коларов, тазгодишния носител на Наградата “Проф. К. Чилов”), след която той ще даде консултации;

31 май, 12 ч. – с. Славейно, Свещено място на българската медицина, Къщата-музей “Проф. К. Чилов” – Тържествено връчване на Наградата;

2. Съвместно организиране на здравно-духовен Родопски туризъм и на VI Родопски здравен Събор (27 юни, Смолян, 28 юни – с. Могилица);

3. Провеждане на задължително обучение по здравна култура в смолянските училища;

 

4. Съдействие при провеждане на Родопски Фестивал “Смехът е здраве” (в Читалището – Устово, краят на м. септември).

Tags: , , ,

Comments are closed.