Библиография на професор Тодор Тодоров: Изкушения

Известният български хирург проф. Тодор Тодоров, който отдавна е надхвърлил 70-те, е дългогодишен ръководител на Клиниката по хирургия при ВМИ, днес Медицински Университет – Варна, а после – и при Болницата на МВР, учител на поколения български хирурзи, извършил хиляди успешни операции. Малцина обаче знаят, че той е автор и на вече 3 белетристични книги, съдържащи разкази и новели, разбира се – предимно на лекарска тематика.

В третия си сборник “Изкушения” авторът още веднъж потвърждава безспорния си разказвачески талант и успява да прикове вниманието на читателя към най-сложните и деликатни морално-етични проблеми на съвременната медицина, а и на обществото – донорството, трансплантацията, естетичната хирургия, правото на достоен живот и любов. Темата за спасителната мисия на лекаря за отчаяните и осакатените от съдбата същества е разработена без преднамерена патетика и самоизтъкване, а с човеколюбие, скромност и професионално себеотдаване, които будят искрено възхищение и дълбока благодарност.

Жалко, че проф. Тодоров не се е отдал по-рано на белетристичния си талант.

Защото Хирургията е спечелила със скалпела му, но Литературата е изгубила един проникновен писател, който твърде късно й е отдал перото си.

Tags: , , ,

Comments are closed.