130 години пловдивска болница

Преди 130 години сегашната Университетска болница в Пловдив започва работа едва с 30 легла. Първоначално, по време на Руско-турската война в подножието на Джендем тепе е изграден лазарет с три бараки. По-късно, 21 общественици и интелектуалци основават червено-кръсткото дружество “Свети Пантелеймон”, а на 1 май 1879 г., когато руските войски, съгласно клаузите на Берлинския договор напускат територията на България, лазаретът официално е предоставен на дружеството и се превръща в болница “Свети Пантелеймон”. Първият главен лекар в е д-р Стоян Чомаков.

Тези и други любопитни данни са събрани в книга за 130-годишната история на УМБАЛ „Свети Георги” от проф. д-р Иво Димитров, преподавател в катедра “Социална медицина” към Медицински университет – Пловдив.

През годините болницата се утвърждава като здравен център в Южна България. Започва изграждането на отделения за борба с туберколозата, психиатрично отделение, детска и АГ-клиника, инфекциозни и епидемиологични звена. Още от основаването през 1879 г. се извършват хирургични операции, каза проф. Димитров.

В книгата си той описва, че през 1896 г. са направени първите интервенции за отстраняване на камъни в бъбреците и за лечение на язва на стомаха. Амбулаторната дейност на болницата стартира през 1888 г., което налага постепенно увеличаване на персонала.

През 1944 г. в „Свети Пантелеймон” работят общо 154 човека. Лекарите са 27, а медицинските сестри – 34. Година по-късно, болницата става Университетска, защото тогава в Пловдивския университет е разкрит и Медицински факултет.

В следващите години лечебната база се разширява значително след пристрояване и надстрояване на съществуващите здания и построяване на нови корпуси – хирургични клиники, аптечен блок, хранителен блок, перилен блок, парна централа. От 1980 г. те са обединени в сградите в западната част на града – на бул. „Пещерско шосе” № 66. От 2000 г., съгласно Закона за лечебните заведения, УМБАЛ „Свети Георги” има статут на търговско дружество със 100% държавен капитал.

В УМБАЛ „Свети Георги” работят общо 2 497 човека, от които 629 лекари и 955 медицински специалисти. Здравното заведение разполага с 1 345 легла, като 58 от тях са разкрити от началото на тази година със старта на двете нови звена – еднодневната хирургия и отделението по онкология и хематология.

Стационарно приетите пациенти за 2008 г. са били 71 818 човека. Извършени са общо 34 806 операции на 27 133 болни. За близо една трета от тях хирургичните интервенции са били изключително сложни, подчертаха лекарите. Според тях общо през миналата година болницата е излекувала 131 549 пациенти.

Tags: , ,

Comments are closed.