Ще станат ли чаканите промени?!

На пресконференцията/10 март, Премиерът Орешарски заяви, че извършването на здравна реформа е сред най-важните належащи задачи пред неговото правителство. Това е индиректно признание, че нескопосано проведената от баш-реформаторите “здравна реформа”, която напълно разби родното здравеопазване, отдавна плаче за решително пререформиране. Че то закъснява непоправимо – също. Отдавна чаканите Здравна карта, електронни досиета и пр. все още не са факт, както и реалното остойностяване на лекарските дейности, ревизирането на неприлично раздутите КП в някои сфери за сметка на други (горките, вечно пренебрегвани педиатри, анестезилог-реаниматори, дерматовенеролози, физиотерапевти и пр.), да не говорим за сестрите.

Още предизборно бяха обещавани безлимитни и без направления прегледи при специалисти и клинично-лабораторни изследвания. Разбира се, ограбената с цели 1,4 млрд лв! (ще ги върнат ли Борисов и Дянков?! – никога!!) от предишното пожарникарско правителство Каса не е в състояние да се разплаща дори и за реално свършената дейност. И как иначе, след като на привилегировани от мутренско-милиционерската власт (на каква ли цена?) болници като Софиямед още с прерязването на лентата им бяха налети, като през рога на изобилието, 10 млн лв, преди да са извършили дори и една инцизия на фурункул. Новите болници никнеха като гъби; най-вече т. нар. Кардиоинвазивни лаборатории; като че ли не остана селянин без коронарография и без стент (кой ще разследва микробусите, които товарят като добитък наивните старци за “продухване” на артериите и смъртните случаи, получени в бясна гонитба на печалби?!). Кой ще се заинтересова и от комисионите по 150-200 лв, които някои ОПЛ с готовност получават от въпросните “лаборатории” за всеки пациент, който без никакви медицински показания им изпращат?!

Слава, Богу, в предвидените от МЗ мерки дисциплината ще бъде затегната чрез стриктно спазване на режима за сключване на договор с НЗОК. Ако болниците не подпишат контрактите си до 30 дни след началото на годината, те ще губят право на тях. По този начин новите ЛЗ, които са се появили след 31 януари ще трябва да работят без договор, т. е. само кеш; останалите пък няма да могат да протакат, ако нещо в условията не им харесва. С промените се създава и логичната възможност (за която също неведнъж сме настоявали) за съвместни проверки от НЗОК, ИАМО, РЗИ и РЛК.

Националната здравна карта фактически ще урегулира ЛЗ и ще определя и с кои от тях НЗОК ще подписва договори. Има нещо рационално в този стремеж да се опазва обществения ресурс, който не е неограничен, но нали и според Конституцията, и според ЗЛЗ всички ЛЗ са равнопоставени – държавни, общински и частни? Така че вероятността Конституционният съд да отмени тази толкова дълго кроена и все отлагана Здравна карта остава… И няма начин нашенски андрешковци пак да измислят начини за източване на Касата… Гарантираме ви го!!

Предвижда се нови болници да се откриват само след разрешение от здравния министър. Надяваме се да се иска съгласието му още преди започването на строежа им. Иначе анархията и своеволията ще продължават. Както и алчното бъркане в КаЦата с мед.

Действително Здравната каСа не е каЦа, както непредвидливо (или напълно преднамерено?!) я бяха замислили маргиналите, които толкова самонадеяно и престъпно проведоха своята недомаслена “реформа”, облажила единствено тях и шепа тесни специалисти. Затова НЗОК ще плаща по-малко на болниците, които работят повече, т. е. са се осмелили да лекуват повече пациенти… Този проект е действително доста смущаващ, защото автоматично ще означава по-малко медикаменти и консумативи (ако болните не си ги доплащат от джоба) и по-малко възнаграждения за честно положения от лекарите и сестрите труд. Това положение ще изисква и съответните промени в ЗЗО и ЗЛЗ, но така също – и в… Конституцията, която “гарантира” ;поне на книга)… безплатно лечение на всички български граждани. Така, при положение, че в дадена болница са изчерпани “лимитите” за пациенти, те ще трябва да обикалят други ЛЗ, за да търсят място за себе си… Това си е допълнително мъчение и изтезаване за тях. Отново противоречие с конституционните и европейски правила, които изискват равен достъп на всички граждани до качествена медицинска помощ. А има и друг “подводен камък”: лечението в тези не толкова натоварени болници ще се плаща по “нормалните” цени (макар и недофинансирани) на КП. Така че – какво ще спечели НЗОК, освен гняв и недоволство и у пациенти, и у медицинския персонал? И нова мотивация хората да не си плащат по социалистически солидарните осигуровки, от които така и нямат никаква полза.

Предвижданите промени подлежат на обществена дискусия, преди да бъдат (кога ли?) внесени в Парламента. А дали той ще изкара целия си мандат (още над 3 години)? Защото се чуват все по-настойчиви гласове за предсрочни избори наесен (всичко зависи от резултата на евроизборите; но те не са показателни за настроенията и нагласите в страната, тъй като предизвикват слаб интерес сред хората!). Дали дотогава крайно належащата реформа на “реформата” ще бъде добре обмислена и, най-важното – извършена? Кой да ти каже…

Коментар.

Нека да надникнем във в. “Сега”/5 февруари: “Здравната каса остава монополист до 2016 г. За периода 20014-2016 се предвижда за здравеопазване да бъдат отпускани годишно по 3,495 млрд лв – общо от национално и европейско финансиране (то пък, европейското, потъва неизвестно къде, отклонявано и в джобовете на не една здравна чиновничка…). През 2017 г., т. е. още в края на сегашния мандат, общите средства за сектора ще бъдат 4,027 млрд лв, а за 2018 г. са планирани 4,206 лв. парите от държавния бюджет и публичните фондове плавно ще нарастват – от 3,439 млрд лв през 2014 г. до 3,792 млрд лв през 2018 г.”

В Националната здравна стратегия/ 2014-2020 г., одобрена от Правителството и внесена в Парламента, се предвижда изцяло нов модел за финансиране и функциониране на здравната система. Идеята е – най-после! – да отпадне монополът на НЗОК, да се свие гарантираният минимален пакет от “здравни услуги” (моля ви, заменете най-после тази унизителна дума с друга, прим. “дейности”; лекарят, все пак, не е слуга никому!!) и да се въведе възможност хората да избират допълнителен здравноосигурителен пакет, предлаган от частните застрахователни дружества. Не се предвижда увеличаване на здравните вноски, тъй като това би било наистина непосилна тежест за най-бедното население в ЕС. За сметка на това ще се повишава събираемостта им, вкл. и чрез по-високи плащания от страна на държавата за децата, учениците и пенсионерите. (А защо са пропуснати пенсионерите, безработните, държавните служители и военнослужещите?). Решителна стъпка е и въвеждането на официално доплащане в болниците, които имат договор с НЗОК. (В Проектостратегията обаче не се упоменава срок за това въвеждане…).

Бюджетът на Касата-монополист ще бъде сериозно преструктуриран чрез намаляването на паричния дял за лекарствата в болниците за сметка на извънболничната помощ. И нещо много важно (което безусловно подкрепяме): НЗОК няма да бъде задължена да сключва договори с всички болници, а те ще се избират чрез конкурс!! Още през т. г. ще бъде разработена прословутата, дъвкана и предъвквана от 10-тина години

Национална здравна карта за броя, вида и местоположението на болниците и леглата в тях. В нея ще се съдържа и – също абсолютно правилно и наложително! – списък на защитените болници, които няма да се закриват поради стратегическото им за системата значение. Освен промяна във финансирането, реформата в болниците предвижда въвеждането на изцяло нова система за определяне на цените на медицинските дейности, в основата на която ще залегнат принципите за покриване на разходите и социално приемливо остойностяване на лекарския труд. (За това прословуто остойностяване ние, пионерите на БЛС, настоявахме от самото му възстановяване през 1989 г. Боже, колко бавно вървят нещата в нашата Татковина, колко мудно продължава да ходи нашто време. Още една похвална инициатива в Стратегията: внедряването на софтуер, с който ще се регистрират и проследяват медицинските кадри, вкл. и заминалите за чужбина.  Акредитацията на всички болници ще стане задължителна! Тя ще проверява абсолютно всичко по стандартите, на които те трябва да отговарят.

За съжаление, прогнозите са, че до края на годината дефицитът в НЗОК за болничната помощ ще бъде около 300 млн лв… Отсега депутатите са сезирани да се готвят за промени в Закона за Бюджета на НЗОК. Ето поредния нов повод за още един крещящ вик:

 

Къде са откраднатите от Борисов – Дянков 1,4 млрд лв от НЗОК?!

 

Въпрос, който никак няма да трогне предишните управници, заети единствено с мисълта за предсрочни парламентарни избори, т. е. за замитане на следите… Но сегашните – защо не им потърсиха сметка?!

 

Както правилно отбелязва авторитетният и винаги точен (поне що се отнася до отразяване на здравеопазването) в. “Сега”, част от идеите в този проект се обсъждат от дълги години, без да се стига до съгласие за въвеждането им. Председателката на Парламентарната Здравна комисия д-р Негяр Джафер правилно отбелязва, че сред най-важните точки в него са: промяната в здравноосигурителния модел; реформата в спешната помощ и електронното здравеопазване. Накрая, в добавка, ще цитираме надеждата й: “Дано това не е поредната стратегия, която ще остане на хартия…”

 

Във в. “Труд”/12 март бе публикувана информация с обнадеждаващото заглавие “Държавата ще плаща реални здравни вноски”. Така в бюджета на НЗОК ще влизат още 400 млн лв годишно. (Сега държавата, както знаем, плаща за децата половин здравна вноска, а превежда на НЗОК една и съща фиксирана сума за държавната администрация, военните, полицаите, съдиите и пр., независимо, че доходите им се повишават. В каква държава живеем – всички знаем…).

 

Ето репликата на Диана Тенчева относно този въпрос (публикувана в същия брой):

 

Наглост/2020

 

Държавата “се закле” писмено да стане изряден платец на здравни вноски. Но чак към 2020 г. Много “мотивиращо” – след повече от 5 години обещания да го стори, при едва 1,5 млн българи, които всеки месец внасят данък здраве, и други 2 млн неосигурени.

И много нагло. Защото – както всеки един от нас – държавата също трябва да плаща вноските в реален размер за групите, които осигурява.

Добре е, че най-сетне тя си постави срок, до който да изпълни своя ангажимент. Но дотогава българите толкова ще се стопим, че едва ли от мярката ще има полза. И току-виж през 2020 държавата превежда толкова пари за здраве, колкото и днес.”

 

В Програмата за развитие “България”/2020” на МС за пореден път се посочва, че КП ще бъдат заменени с ДСГ. Те щели да бъдат факт до 2017 г. (в плана е записан минимален срок до 2020 г., с други думи – пак няма да стане).

Интересно, колко млн лв бяха отпуснати по най-конспиративен, т. е. криминален начин, при затворени врати (журналистите бяха изгонени!!), от НС за внедряването на ДСГ и закупуването им от… Австралия (министър тогава ни беше д-р Стефан Константинов, ако все още си спомняте…)?

 

Дни по-късно за председател на Надзорния съвет на НЗОК бе назначен един от създателите и бившите й директори д-р Бойко Пенков, зам.-министър на здравеопазването. За член бе назначен Деян Денев от фармацевтичния бизнес.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.