Документация/ МУ – София: “Диверсикация” на преподаватели и студенти

Терминът “диверсификация”, актуален за сектор енергетика, отдавна вече е реалност в Медицинския Университет – София. Неговите преподаватели са пионери в България по отношение на изнесеното обучение в чужбина. Благодарение най-вече на усилията на техния ректор чл.-кор. проф. Ваньо Митев, те преподават на швейцарски студенти в Киасо и на кипърски – в Никозия. Вече са факт подписани договори за изнесено обучение в Мадрид и сътрудничество с Израел, в резултат на което от есента в София за пръв път ще се обучават и израелски студенти.

На тържеството в Софийската опера по повод Световния ден на здравето, ректорът изнесе още един радостен факт: че буквално преди дни се е договорил с австрийски университет не само за съвместно обучение по медицина, но и за сътрудничество по други дисциплини. Сега проектира друга новост: обучение на франкофонския образователен сектор. Затова си е поставил задача в кратки срокове да осигури кадри, преподаващи на френски език.

Ето защо МУ – София не усети удара, който нанесе на нашето образование Република Турция, която всячески възпрепятстваше (и продължава да го прави) стремежа на турски младежи да се учат в България. (Помним, че проф. Митев единствен от родните ректори излезе със смел протест пред турското правителство). Неговата гъвкава и агресивна стратегия на образователния фронт доведе до следните положителни резултати: общият брой студенти в МУ – София нарастна от 4860 на 8339 (почти двукратно!); броят на чуждестранните студенти – от 768 на над 2500 (почти четирикратно!), като броят им от ЕС и ЕИП е повече от половината от тях. Във Факултета по медицина и Факултета по фармация чуждестранните студенти са над 50%! Във всички звена на МУ има преподаване по английски език. Всичко това преподавателите го усетиха по доходите си – те нарастнаха (и то по време на криза и с намалена държавна субсидия!) над 3 пъти! Такива хонорари, каквито се изплащат за водене на лекции и упражнения на английски език, няма и на Запад…

И не случайно Академичният съвет на висшето училище по агробизнес и развитие на регионите удостои чл.-кор. проф. Ваньо Митев с “Оскар” за най-добър мениджър сред българските ректори.

Сега неговата цел е да стимулира преподавателите да имат колкото е възможно повече и по-качествени научни публикации. Защото не може да има качествено преподаване без качествена научна продукция.

Отново беше изтъкнато наистина голямото постижение с решаването собствеността на терените на МУ. Проектира се построяването на 4-етажен изследователски зцентър. Така, подобно на най-елитните световни университети, и МУ – София ще има своята научна Светая светих.

Съвсем скоро и Филиал “Проф. Ив. Митев” във Враца ще се превърне във водищ учебен център, защото завършилите в него мадицински сестри и акушерки захранват болниците във Враца, Монтана, Видин, Лом, в цяла Северна България.

Върви с пълна сила и ремонтът на общежитията и до края на втория мандат всички те ще бъдат основно ремонтирани.

Това, с което ректорът с право се гордее, е че приходите са увеличени 11 пъти (успоредно с пълния ремонт на остарялата база), атрудовите възнаграждения на преподавателите – 3 пъти. МУ – София е субсидирал и МЗ за закупуване на лечебна апаратура за УМБАЛ (с около 40 млн евро).

Големият длъжник на МУ – София остава… собствената ни държава. Той е най-ощетеният български унимерситет през годините на прехода. И въпреки това е № 1!

Всичко това е плод на огромния потенциал, който притежават близо 1500-те му преподаватели – академици, чл.-кореспонденти, професори, доценти и асистенти.

Накрая ректорът предложи за широко обсъждане идеята си да бъде възстановен старият статут на Медицинска академия, имайки предвид, че МУ – София има структури, пръснати в цялата столица, извън нея, а вече и в чужбина.

Tags: ,

Comments are closed.