130 години УМБАЛ “Св. Анна”

Трогателно беше да се видят лекарите и сестрите, събрали се на 8 май да отбележат 130-та годишнина на своята славна болница: почти всичките – напуснали за съвсем кратко своите пациенти, някак тържествено притихнали, сдържано щастливи и толкова хубави и достолепни с откритите си лица и чисти бели престилки, без никаква следа от помпозност или високопарни слова.

Отдадоха почит на предшествениците-първостроители на болницата и на българското здравеопазване, изслушаха краткото приветствено слово на здравния министър д-р Евгений Желев и съдържателния, скромен и ненатрапчив доклад на изпълнителния директор д-р Димитър Димитров, дм (лицево-челюстен хирург, носител на Почетен знак “Български лекар”, член на редколегията на в. “Български лекар”), отпиха глътчица-две за свое здраве и отново се разпръснаха по клиниките и отделенията си, където ги чакаха болните хора. Тържеството и скромната почерпка траяха само час и половина. Само толкова! Останалото беше работа, дела и любов към ближния страдащ човек. Какво достойнство, сдържаност и чувство за лекарски дълг!

С почетния плакет на болницата бяха удостоени работилите над 30 години в нея колеги: проф. Тома Пожарлиев (създател на българската лапароскопска хирургия, началник на Клиниката по обща и ендоскопска хирургия), проф. Стоян Чакъров, лекар на България (началник на Клиниката по урология, създател на нови методи в българската урология) и д-р Стефан Демикатонов, един от първите и най-видни наши неврохирурзи, както и дългогодишната гл. м. с.

За много години, мили колеги от УМБАЛ “Св. Анна”!

Бог да благослови Вас и Вашите семейства!

Tags: , , , , ,

Comments are closed.