Първа национална конференция по онколгична хирургия

Шумен – толкова много първенства!

Шумен е дал на България какво ли не за първи път: болница (1837), симфоничен оркестър, читалище, театрална постановка. Ето, че стана домакин и на Първата национална конференция по онкологична хирургия. Организира я неуморимият председател на Научното дружество по хирургия чл.-кор. проф. Дамян Дамянов, който ръководи също и Съюза на учените в България и Национален Алианс “Живот за България”, той е и носител на най-високия орден “Стара планина” и почетен гражданин на родния си Шумен. Конференцията се проведе само седмица след представянето в Пловдив на първите 3 от общо 23-те планирани тома по хирургия, които излизат под неговото редакторство, а именно – по лапароскопска хирургия, по съдова хирургия и по изгаряния и измръзвания; тези трудове са събитие в съвременната българска хирургия! Чл.-кор. проф. Дамянов създаде и нова програма за обучение по хирургия, която ще се прилага от 2010. 

Досега той е организирал над 10 научни конференции; през м. май се проведоха нови 2; от м. юни до края на годината ще има още 4: 

1. I Българо-македонска хирургическа Среща, Банско, 5-7 юни. Тема – “Съвременни тенденции в хирургията”; 
2. XI Конференция по колопроктология, Варна, кк “Слънчев ден”, 8-10 октомври;
3. II Национална Есенна хирургична среща, Свиленград, 23–25 октомври. Тема – “Раневи усложнения”;
4. III Българо-френски симпозиум по хирургия на черния дроб, жлъчните пътища и панкреаса, ВМА, 6-7 ноември.

Наистина – впечатляваща работоспособност и мащабност на председателя на българските хирурзи! (Проф. Дамянов е сред едва 3-мата хирурзи-чл.-кореспонденти на БАН; останалите двама са генералите Николай Василев, днес покойник и Йовчо Топалов).

Вероятно малко лекари знаят сухите цифри на статистиката: населението на републиката ни е 7 млн и 600 хиляди души; от тях 275 000 боледуват от някоя от 208-те диагностицирани у нас онкологични заболявания; ежегодно към тях се присъединяват още над 30 000 новодиагностицирани, а общо 18 000 умират. Най-разпространеният у нас рак е на млечната жлеза (общо 36 000 жени); от него годишно биват новодиагностицирани 3 500; загиват 1 200.

Конференцията по онкохирургия в Шумен набеляза съвременните стандарти за хирургичното лечение на карциномите на млечната жлеза, стомаха, дебелото и правото черво – заболявания, които бележат обезпокоителен ръст и засягат все по-млади хора.

Форумът бе посетен от внушителен брой хирурзи – над 300! – от цялата страна, които занапред ще прилагат своето изкуство по европейските изисквания и правила.

Пред колегията своята диплома за удостояване с най-високото професионално-съсловно звание “Лекар на България” получи проф. Виолета Димитрова, нац. консултант по хирургия.

Tags: , , ,

Comments are closed.