12 май – Ден на сестринството. Награди за преподаватели от катедра „Здравни грижи“ на МУ-Варна

На 9 май 2014 г. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи проведе тържествена церемония по повод 20 години от организираното сестринско движение в България и 10 години от създаването на БАПЗГ. 

Двама преподаватели от МУ-Варна проф. Соня Тончева, дм – ръководител на катедра „Здравни грижи” към ФОЗ, и доц. Силвия Борисова, дм, от същата катедра получиха от УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи награди грамота и плакет.

Проф. Соня Тончева, дм – за „Изключителен принос за развитието на БАПЗГ” .

Доц. Силвия Борисова, дм – за „Научен принос в направление „Здравни грижи” .

Наградите бяха връчени от Председателя на БАПЗГ Милка Василева. Церемонията се проведе в хотел „Дедеман Принцес”, София.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.