Министър Желев откри последно поколение телегаматерапевтична уредба в Националната онкологична болница

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев откри в сградата на Националната онкологична болница  нов апарат за лъчелечение с кобалт в Клиниката по лъчелечение в болницата. Средствата за купуването на новото оборудване са в размер на 600 000 евро и са предоставени от МЗ.

«Откриването на тази модерна апаратура е част от цялостната ни стратегия за инвестиции в областта на борбата със социално-значимите заболявания, каквито са онкологичните. Нашата последователна политика е да насочваме инвестиците в онези сектори, където те се оползотворяват най-добре, с най-голям  ефект за хората и там, където има висококвалифицирани специалисти, каквито притежава Националната онкологична болница», подчерта министър Желев.

Той информира, че до края на седмицата ще бъде отворена оперативната програма за 45 милиона лева на МРРБ с конкретен бенефициент Министерството на здравеопазването за осигуряване на лъчетерапевтична техника.  Министър Желев информира също, че преди няколко седмици болницата е получила и 3 млн. лв. за реконструкция на сградата.

Новата апаратура дава възможност за прилагане на перкутанно лъчелечение, при което облъчването на пациентите се извършва външно, а лъчите проникват през кожата.  Апаратът извършва триизмерно облъчване на болния, с което се въздейства само на увредените тъкани и се предпазват от вредни влияния съседните здрави области на тялото. Така се провежда максимално прецизно и ефективно лечение  на пациентите. Досега старите апарати, позволяваха използване само на двуизмерно планиране на лъчелечението, с което лъчите не могат да бъдат толкова точно насочени.

Новата система се управлява от компютър и работи автоматизирано, което намалява до минимум шанса за човешка грешка при прилагане на лечението. С въвеждането на уредбата в експлоатация болницата разполага с необходимото оборудване, за да предоставя пълния спектър от възможности за перкутанно лъчелечение: линеен ускорител, телегаматерапевтичен и рентгентерапевтичен апарат, както и уредба за автоматично провеждане на брахитерапия.

Телегаматерапията е особено подходяща при онкологични и някои неонкологични заболявания в областта на главата и шията, лимфоми, както и при болни с органозапазващи операции с карцином на млечната жлеза. Новият апарат ще може да обслужва между 700 и 900 болни годишно.  Годишно в Клиниката по лъчелечение на СБАЛО се лекуват средно между 2000 и 2500 болни.

Обновяването на оборудването в Националната онкологична болница ще продължи с въвеждането на апарат за конвенционална рентгенова терапия, както и на нов диагностичен компютърен томограф.  През тази година ще започне работа и Дневният център за рехабилитация на пациенти с онкологични заболявания към заведението.

Tags: ,

Comments are closed.