Акад. Дамян Дамянов – знакова личност

Вече 3 години една чудесна инициатива на колежката д-р Цвета Авджиев, Кмет на столичния ж. к. “Младост”, се изпълнява всеки месец: да бъдат удостоявани с почетното звание “Знакова личност” видни жители на квартала, който отдавна е с размерите на областен град (над 120 000).

Сега с това звание бе удостоен наистина знаменитият наш хирург акад. Дамян Дамянов, носител и на най-високото съсловно звание “Лекар на България”, който вече 16 години оглавява Съюза на учените в България, а също и зам.-председател на БАН и председател на Нац. Алианс “Живот за България”; до неотдавна бе и председател на Българското хирургическо дружество.

Достойният ученик на проф. Митьо Маринов е също така почетен гражданин на Шумен и Велики Преслав. Но всички, които сме близки на този неуморим, вечно зает с операции, лекции, писане и четене на трудове, обучение на млади хирурзи, искрен и добронамерен приятел, знаем, че званията най-малко го интересуват.

Чрез безбройните симпозиуми и конгреси, които е организирал, както и чрез епохалното издание на близо 20 отделни тома по отделните клонове на хирургията, той се доказа като достоен продължител на епохалното дело на създателите на съвременната българска хирургия д-р Марин Петров и професорите Параскев Стоянов и Димитър Станишев.

Честито!

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.