Здраве и сигурност за българското село

 Сигурността, която означава опазване на живота, здравето и имуществото на човека, стана най-дефицитна в българските села.
Правото на достъпно и безплатно здравеопазване за всеки български гражданин, гарантирано от Конституцията, не е спазено за жителите на селата, само в 8% от които работят общопрактикуващи лекари и почти нито един стоматолог.

Здравето е неделима част от националната ни сигурност!

Българските села са силно застарели и на доизживяване, а от тях са произлезли най-стойностните ни българи. “Селянин” не може да бъде обидна дума; тя означава кураж, трудолюбие, патриотизъм, почтеност. Селяните не са втора ръка хора! С пролятата си пот по нивите и кръв по бойните полета те векове наред са изхранвали народа и защитавали държавата ни, затова заслужават своята сигурност и здраве. И в същото време те са тежко пренебрегнати в това отношение. 

Ние искаме здраве и сигурност за българското село!

Затова създаваме Клуб “Родопско здраве”, чиято цел е да стимулира здравеопазването и здравния и селски туризъм в Родопите.
 
Предлагаме:
1. НС и МФ да предвидят в следващия национален бюджет необходимите средства за стимулиране на общопрактикуващите лекари по селата – предоставяне на служебни жилища и автомобили, поемане на разходите им за телефон и отопление, допълнителни възнаграждения поне от 5 минимални заплати;.
 2. Наесен ще свикаме Национален Събор на родопското здраве за обсъждане проблемите на сигурността и здравето по българските села, на който ще поканим бъдещия премиер и министрите на финансите, здравеопазването, социалната политика и вътрешните работи;
 3. Ще набележим родопски здравни маршрути, възстановителни центрове, домове за хора в напреднала възраст, хосписи.

Tags: 

Comments are closed.